Thăm và làm việc với trường Đại học Kookje - Hàn Quốc

Nhận lời mời của Trường đại học KOOKJE - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Văn Lang đã sang thăm và ký kết hợp tác giữa hai nhà trường
Chuyến thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong quan hệ hợp tác tác giữa trường Đại học Kookje và Trường Cao đẳng Văn Lang.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe giới thiệu khái quát về các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kookje và Trường Cao đẳng Văn Lang, hai bên đã họp bàn và ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên giữa hai trường cũng như giới thiệu và tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.
Thông qua việc ký biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Kookje - Hàn Quốc và Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu cho cán bộ giảng viên, sinh viên; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai trường ngày càng sâu rộng và toàn diện.
Trong nội dung chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác Trường Cao đẳng Văn Lang đã đi thăm các phòng ban, chức năng, các khoa và thăm một số cơ sở vật chất của Nhà trường.